Guziki

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8

EDUKACJA

 1. zapisy do przedszkola i szkoły,
 2. obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. wydawanie informacji o dziecku,
 4. prowadzenie dzienników zajęć przedszkola, lekcyjnych,  specjalistów,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 1. wydawanie zaświadczeń,
 2. wydawanie decyzji w sprawie odroczenia obowiązku przedszkolnego,
 3. wydawanie legitymacji szkolnych
 4. wydawanie kart rowerowych

SPRAWY KADROWE

 1. sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 1. raporty,
 2. sprawozdania.

ARCHIWUM

 1. akta osobowe pracowników,
 2. dzienniki zajęć przedszkola, szkoły, specjalistów
 3. protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 4. zarządzenia wewnętrzne dyrektora zespołu,
 5. dokumentacja Rady Rodziców,
 6. dokumentacja finansowa przedszkola, szkoły.

FINANSE ZESPOŁU

 1. sprawy dotyczące działalności finansowej zespołu udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, szkoły, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor zespołu (w każdy poniedziałek w godz.: 14:00 - 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu)
 2. Powyższe  sprawy dotyczące tylko przedszkola można także uzyskać za pośrednictwem wicedyrektora zespołu ds, przedszkola (we wtorki w godz. 13:00-16:00 lub w czwartek 9-11)
 3. W pozostałych sprawach sekretariat przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek : 9.00 - 17.00
  Wtorek, Środa, Piątek : 8:00-16:00
 4. Bieżące informacje o dziecku (przedszkole): nauczycielki poszczególnych grup.
 5. Konsultacje indywidualne dla rodziców (przedszkole): nauczycielki grup po uprzednim uzgodnieniu terminu
 6. Konsultacje u nauczycieli szkoły w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17:00
Biblioteka: czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8:00-14:00

ŚWIETLICA CZYNNA JEST W GODZINACH 10:30/11:30 - 17:30

(w drugi poniedziałek każdego miesiąca, gdy trwają zebrania, świetlica czynna jest do godziny 18:30).
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z kierownikiem świetlicy w drugi poniedziałek każdego miesiąca w godzinach  15:00 - 18:30.


PEDAGOG SZKOLNY
 • Poniedziałek: 12:00-17:00
 • Wtorek: 8:00-13:00
 • Pozostałe dni: 9:00-13:00
PSYCHOLOG SZKOLNY
 • Poniedziałek: 8:00-11:00
 • Środa: 8:00-13:00
 • Piątek: 8:15-12:15
LOGOPEDA SZKOLNY
 • Poniedziałek: 11:45-13:35
 • Wtorek: 9:55-10:40
 • Środa: 12:20-15:35
 • Piątek: 8:00-14:30
PIELĘGNIARKA SZKOLNA
 • Poniedziałek: 9:00-15:00
 • Wtorek: 9:00-15:00
 • Czwartek: 9:00-11:30
 • Piątek: 9:00-15:30
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW
 1. sprawy szkoły można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: sp34@sp34.waw.pl, lub telefonicznie 22/827-87-25
 2. sprawy przedszkola można załatwiać ustnie, pisemnie, mailowo na adres: wislana.kropelka@przedszkole41.waw.pl lub telefonicznie 22/795-46-03
 3. sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Warszawie udziela odpowiedzi na pismo bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

07-02-2019 - Edycja treści.

31-08-2017 - Edycja treści.

09-05-2017 - Edycja treści.

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-11-2014 - Edycja treści.

09-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 425