Guziki

Zasady naboru

NABÓR DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Forma naboru

Nabór do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół na kolejny rok szkolny odbywać się będzie w formie elektronicznej zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji (szczegółowe informacje o rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji .

Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach, prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę, jak również w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać placówki szeregując je według własnego priorytetu. Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Po wypełnieniu danych w systemie należy wydrukować kartę zgłoszenia dziecka, dokładnie ją przeczytać, uzupełnić, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały problem z wypełnieniem danych w systemie, mogą zgłosić się do wybranej placówki pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu (upoważniony przez Dyrektora zespołu nr 8 pracownik wprowadzi kartę do systemu ewidencji podań)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 384