Guziki

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

udostępniane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzedniej anonimizacji.

Na wniosek są udostępniane informacje, które nie zostały opublikowane w Biuletynie.

Oznacza to ,że nie ma możliwości otrzymania informacji na wniosek, jeżeli znajduje się ona w Biuletynie.

Forma i termin

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, są udostępniane w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć osobiście,telefonicznie, pisemnie, e-mailem, faksem lub za pomocą ePUAP. Nie ma określonego wzoru wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 416