Guziki

Zajęcia dodatkowe

PRZEDSZKOLE NR 41 "WIŚLANA KROPELKA"

Od 01.09.2013 r. zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz.827) oraz na podstawie pisma B. E. z dnia 05 września 2013 r. w naszym przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe odpłatne. Wysokość opłaty wynosi 1 zł. tygodniowo. Dzieci mogą brać udział w 2 rodzajach zajęć.

Przedszkole proponuje dzieciom udział w następujących zajęciach dodatkowych.

ZAJĘCIA PŁATNE PRZEZ RODZICÓW (1 zł,)

  • gimnastyka korekcyjna 1 x w tygodniu
  • rytmika 2 x w tygodniu
  • język angielski 2 x w tygodniu

ZAJĘCIA NIEODPŁATNE

  • Klub Młodego Odkrywcy 1x w mies.(dla grup starszych)
  • Klub Przyszłego Przedszkolaka „Źródełko” 1 i 3 sobota mies. (dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola 2,5-4 l)

Dziecko może uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za zgodą rodziców. Zajęcia odbywają się wg ustalonego przez wicedyrektora zespołu ds. przedszkola harmonogramu udostępnionego rodzicom na tablicy ogłoszeń, w salach oraz/lub na stronie internetowej przedszkola.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34

zestaw zajęć i kół zainteresowań w szkole podstawowej

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 325