Guziki

Opłaty

PRZEDSZKOLE NR 41 "WIŚLANA KROPELKA"

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są od godz. 7.00 do godz. 13.00 od poniedziałku do piątku.

Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole wynosi:

Na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827): 1. Za każdą rozpoczętą godzinę udzielanych świadczeń wykraczającą poza czas świadczeń bezpłatnych tj. od godz.13.00 do godz. 18.00 pobiera się opłatę w wysokości 1,00 zł. 2. Zachowane są dotychczasowe ulgi i zwolnienia z opłat.

Stawka żywieniowa

(opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

  • za trzy posiłki - 8,00 zł
  • śniadanie - 2,40 zł
  • obiad - 4,00 zł
  • podwieczorek - 1,60 zł.

Wniosek do zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 356