Guziki

Status prawny

Podstawa prawna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Warszawie jest jednostką miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

  1. Uchwała nr LXII/1692/2018 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 01. 03. 2018 r. w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Warszawie, ul. L. Kruczkowskiego 12b oraz szkoły i przedszkola wchodzących w jego skład
  2. Uchwały Nr XXXVII/867/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany nazw szkół i placówek oświatowych oraz zespołów szkół wchodzących w ich skład
  3. Uchwały Nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie powołania jednostek budżetowych – Szkoły państwowe, Przedszkola, Żłobki.
  4. Ustawy z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z póź. zmianami).
  5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zmianami).
  6. aktu założycielskiego zespołu szkolno-przedszkolnego zał. nr 1 oraz aktu założycielskiego szkoły podstawowej nr 34 zał. nr 2 oraz przedszkola zał. nr 3 - Uchwała Nr L/1457/2013 Rady m.st. Warszawy z dn. 21 lutego 2013r.
  7.  Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 8

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34

STATUT PRZEDSZKOLA NR 41 "WIŚLANA KROPELKA"

Organem prowadzącym

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-03-2019 - Edycja treści.

07-02-2019 - Edycja treści.

28-03-2018 - Edycja treści.

15-03-2018 - Edycja treści.

22-02-2018 - Edycja treści.

14-12-2017 - Edycja treści.

13-05-2017 - Edycja treści.

07-11-2015 - Edycja treści.

02-11-2015 - Edycja treści.

01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-02-2014 - Edycja treści.

07-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 644