Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Zespół szkolno-przedszkolny nr 8 jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie zespołu stanowi mienie komunalne.

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU NA DZIEŃ 31. 12. 2018 R

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-02-2019 - Edycja treści.

14-12-2017 - Edycja treści.

01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

09-01-2014 - Edycja treści.

07-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 418