Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna4699 odsłon
 • Zamówienia publiczne2972 odsłon
 • Redaktorzy1111 odsłon
 • Organizacja553 odsłon
 • Oferty pracy507 odsłon
 • Dyrekcja505 odsłon
 • Status prawny475 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje440 odsłon
 • Rada Pedagogiczna435 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji419 odsłon
 • Budżet411 odsłon
 • Zarządzenia385 odsłon
 • Rejestry, ewidencje, archiwa383 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP380 odsłon
 • Kontrole359 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek355 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki353 odsłon
 • Samorząd Uczniowski351 odsłon
 • Uchwały351 odsłon
 • Kontrola zarządcza350 odsłon
 • Rada Rodziców350 odsłon
 • Statystyka346 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw344 odsłon
 • Tryb działania340 odsłon
 • Opłaty334 odsłon
 • Informacja326 odsłon
 • Informacje nieudostępnione314 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania313 odsłon
 • Zajęcia dodatkowe309 odsłon
 • Plany pracy307 odsłon
 • Zasady naboru297 odsłon
 • Strony usunięte282 odsłon
 • ePUAP162 odsłon
 • Ponowne wykorzystywanie70 odsłon